Ts Pham Van Vo

TS. PHAM VĂN VÕ

Tiến sĩ Luật học; Chuyên gia đào tạo Pháp luật kinh doanh BĐS, môi giới, đầu tư BĐS

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

 • Giảng viên chính, chuyên giảng dạy về pháp luật tại Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thành viên Hội đồng Khoa học và Hội đồng Giảng huấn Viện NC và ĐT Bất động sản.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

 • Luật đất đai
 • Luật kinh doanh bất động sản
 • Luật đầu tư
 • Luật nhà ở
 • Chuyên gia đào tạo Pháp luật kinh doanh BĐS, môi giới, đầu tư BĐS.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Giảng viên Khoa luật Thương mại Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh.
 • Thành viên Hội đồng khoa học và Hội đồng Giảng huấn Viện NC và ĐT BĐS.
 • Cố vấn cao cấp Công ty Luật TNHHMTV B.N.C
 • Trọng tài viên, hòa giải viên Trung tâm Trọng tài HTA
 • Tham gia giảng dạy về Luật Đất đai, kinh doanh bất động sản tại các trường đại học như: Trường Đại học Kinh tế – Luật Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh
 • Tham gia giảng dạy về pháp luật cho các công ty và tập đoàn bất động sản lớn như: Công ty Hưng Thịnh Phát, Công ty Phúc Khang, Tập đoàn Đất Xanh.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Tiến sĩ Luật học.