TRI.EDU.VN_NguyenNgoanAVT

HLV NGUYỄN NGOAN

Nhà sáng lập & Chủ tịch MANDALA Phong thủy

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

 • Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm: Phong thủy và Quản trị.
 • Cố vấn Phong thủy và Chiến lược cho Doanh nhân & Doanh nghiệp.
 • Chuyên gia đào tạo phong thủy hàng đầu Việt Nam.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Hiện tại: Nhà sáng lập & Chủ tịch MANDALA Phong Thủy.
 • Phó chủ tịch CLB Giảng viên doanh nhân: 2015 – 2017.
 • Tổng thư ký CLB Giám đốc điều hành HCM: 2009 – 2011
 • Chuyên gia tư vấn, giảng dạy cho hơn 25.000 doanh nhân, quản lý cấp cao, nhân viên, các startup và SV các trường đại học trên toàn Việt Nam.
 • Phó Chủ tịch – Star Travel International Corporation
 • Giám đốc điều hành – Grand Capital Investment Corporation
 • Phó TGĐ Kinh doanh tiếp thị – DQ Corporation
 • Giám đốc Marketing – Nippon Paint Vietnam
 • Phụ trách sản phẩm nghe nhìn – Panasonic Electronics
 • Nhận vinh danh từ VCCI & VTV1, vì có nhiều đóng góp cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam trong chương trình “CEO-Chìa Khóa Thành Công” (2019).
 • Thành viên Hội đồng giảng huấn Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Tốt nghiệp học vị MBA, Hoa Kỳ (2006).