Ts Pham Tien Dat

PGS.TS. PHẠM TIẾN ĐẠT

Hiệu trưởng ĐH Tài chính Marketing TP.HCM. Chuyên gia huấn luyện Thẩm định giá BĐS.

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

 • Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh Tế
 • Hiệu trưởng ĐH Tài chính – Marketing TP HCM
 • Nguyên Phó Viện trưởng Viện chiến lược và chính sách giá Bộ Tài chính tài chính
 • Chuyên gia đào tạo Thẩm định giá tại Viện NC và ĐT BĐS

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

 • Kế toán, tài chính, kiểm toán, định giá.
 • Triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp.
 • Chuyên gia đào tạo Thẩm định giá.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Hiệu trưởng ĐH Tài chính Marketing TP HCM.
 • Phó Viện Trưởng phụ trách hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của Viện chiến lược và chính sách tài chính – Bộ Tài chính.
 • Giảng viên Hội thẩm định giá Việt Nam.
 • Giảng viên định giá tài sản các lớp ngân hàng phát triển, ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng đầu tư,… tại Học viện Ngân Hàng.
 • Thành viên Hội đồng Giảng huấn Viện NC và ĐT BĐS.
 • Tác giả của nhiều giáo trình, sách viết về Tài Chính & Bất Động Sản.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Tiến sĩ Kinh Tế