NguyenPhuocVenAVT3

LS NGUYỄN PHƯỚC VẸN

Luật sư chuyên về BĐS, Văn phòng Luật sư Phú Nhân An (CN Quận 4, TP. HCM)

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

  • Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm: chuyên sâu về pháp lý BĐS, tư vấn pháp lý dự án BĐS.
  • Tác giả sách “Pháp lý Bất Động Sản”, “Mua bán đất – Thẩm định pháp lý, các rủi ro, cách phòng ngừa và những hỏi đáp có liên quan”, “Pháp lý chuyên sâu về quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại“.
  • Thường xuyên tư vấn các vụ án liên quan đến BĐS.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  • Hiện tại, ông công tác tại Văn phòng Luật sư Phú Nhân An, Chi nhánh quận 4, TP. HCM.
  • Thành viên Hội đồng giảng huấn Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  • Cử nhân Luật học.