Team

PGS.TS.PhamTheAnh_AVT3

PGS.TS. PHẠM THẾ ANH

Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược BĐS – Tập đoàn Vingroup. Trưởng khoa kinh tế học, Đại học kinh tế Quốc dân.

Đọc tiếp