Ths Dang Thuy Ha

Chuyên gia ĐẶNG THÚY HÀ

Giám đốc miền Bắc Công ty NielsenIQ Việt Nam; Chuyên gia nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện: Marketing, Branding, Insight

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

  • Chuyên gia nghiên cứu và đào tạo: Marketing, Branding, Insight;
  • Tư vấn chiến lược thương hiệu, thấu hiểu khách hàng và trải nghiệm khách hàng.

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

  • Giám đốc khách hàng kiêm Giám đốc khu vực miền bắc – Công ty NielsenIQ Việt Nam;
  • Giảng viên Học viện Thương hiệu và Truyền thông Plato;
  • Thành viên Hội đồng chuyên gia, Hội đồng Tư vấn BĐS – Viện Nghiên cứu và Đào tạo BĐS.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  • Thành viên Hội đồng Tư vấn chương trình Đào tạo cao học Pháp Việt CFVG;
  • Thành viên Hội đồng tư vấn Câu lạc bộ Truyền thông & Tiếp thị Việt Nam VMCC;
  • Gần 20 năm Kinh nghiệm nghiên cứu và đào tạo: Market intelligent; Nghiên cứu thị trường; Hành vi khách hàng; Trải nghiệm khách hàng; Insights for branding and marketing; Insights for Sales; Insight for Innovation; Insight for Loyalty Customers; Insight for Human Resource Management, Văn hóa Doanh nghiệp….

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  • Thạc sỹ Marketing, Solvay Business School, Vương quốc Bỉ.