Ts Pham Van Binh

TS. PHẠM VĂN BÌNH

Tiến Sĩ QTKD; Chuyên gia tư vấn và đào tạo Thẩm định giá

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

 • Trưởng phòng Quản lý Thẩm định giá, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
 • Chuyên gia đào tạo thi Cấp thẻ Thẩm định viên về Giá của Bộ tài chính.
 • Thành viên Hội đồng giảng huấn Viện NC và ĐT BĐS.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

 • Thẩm định giá
 • Tài chính
 • Bất động sản
 • Chuyên gia tư vấn và Đào tạo Thẩm định giá.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Giảng viên Bộ môn Định giá tài sản, Học viện Tài chính.
 • Thành viên Hội đồng khoa học và Hội đồng Giảng huấn Viện NC và ĐT BĐS.
 • Nguyên Phó trưởng Khoa Tài chính Doanh nghiệp- Học Viện Tài Chính
 • Tham gia biên soạn nhiều tài liệu, giáo trình về: Thẩm định giá, Thị trường Bất động sản, Kinh doanh Bất động sản

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Tiến Sĩ QTKD.