Tien Si Luu Quoc Thai

TS. LƯU QUỐC THÁI

Tiến sĩ Luật học; Chuyên gia đào tạo Pháp lý BĐS

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

 • Giảng viên chính, khoa Luật Thương mại, Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh
 • Chuyên gia nghiên cứu và giảng dạy về pháp luật trong kinh doanh BĐS, Môi giới BĐS.
 • Thành viên Hội đồng giảng huấn Viện NC và ĐT BĐS.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

 • Luật đất đai.
 • Luật kinh doanh bất động sản.
 • Luật thương mại.
 • Luật kinh tế.
 • Chuyên gia đào tạo Pháp lý Bất động sản.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Giảng viên Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh.
 • Thành viên Hội đồng khoa học và Hội đồng Giảng huấn Viện NC và ĐT BĐS.
 • Tư vấn và đào tạo pháp lý cho một số trường đại học
 • Tư vấn cho các cá nhân, doanh nghiệp các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản
 • Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính (FCCA)
 • Cố vấn cao cấp Công ty Luật TNHH TNJ

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Tiến Sỹ Luật học.