Ts Pham Quang Tuyen

TS. PHẠM QUANG TUYẾN

Tiến sĩ Luật học; Chuyên gia tư vấn và đào tạo Pháp lý BĐS

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

 • Phó Giáo sư, Tiến sĩ.
 • Trưởng khoa Luật kinh tế – Trường Đại học Luật Hà Nội
 • Phó chủ tịch hội đồng trường Đại Học Luật Hà Nội.
 • Thành viên Hội đồng giảng huấn Viện NC và ĐT BĐS.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

 • Luật đất đai
 • Luật thương mại
 • Luật tài chính – ngân hàng
 • Luật lao động.
 • Chuyên gia tư vấn và đào tạo Pháp Luật Bất động sản.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Trưởng khoa luật kinh tế – Trường Đại Học Luật Hà Nội.
 • Thành viên Hội đồng khoa học và Hội đồng Giảng huấn Viện NC và ĐT BĐS.
 • Chuyên gia đào tạo Pháp luật kinh doanh BĐS, Môi giới BĐS.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Tiến Sĩ Luật học.