ThSLeMinhPhuc

Chuyên gia Lê Minh Phúc

Ông Lê Minh Phúc, nguyên Tổng giám đốc công ty VinaCapital Đà Nẵng.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
  • Ông là nhà sáng lập, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Tư vấn BĐS DANACAP;
  • Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trẻ Đà Nẵng;
  • Nguyên Tổng Giám đốc Công ty VINACAPITAL Đà Nẵng Resort. Danh mục 1 số dự án, doanh nghiệp ông đã trực tiếp tham gia quản lý gồm: AZURA Luxury Apartment, MEGA Assets Co. Ltd., SIH Real Estate Co., VINACAPITAL Danang Golf Course Ltd., SHERATON Grand, VINACAPITAL Hoian Resort Ltd., HOIANA;
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – MBA (USA);
  • Bằng Kế toán Cao cấp của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc – ACCA (C.S);
  • Kế toán Công chứng – CPA, Bộ Tài chính Việt Nam;
  • Cử nhân Kinh tế (1988-1992), Cử nhân Quản lý (1997-1999), BS Công nghệ Thông tin (1995-1998);