NguyenQuangTamAVT5

Chuyên gia NGUYỄN QUANG TÂM

Chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm, chuyên tư vấn BĐS cao cấp, tư vấn pháp lý BĐS

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

 • Chuyên gia tư vấn BĐS cao cấp.
 • Chuyên gia pháp lý BĐS, hơn 20 năm kinh nghiệm.

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

 • Hiện tại, Giám đốc sàn giao dịch BĐS Tadaland.
 • Thành viên Hội Luật gia TP Đà Nẵng.
 • Thành viên Hội đồng tư vấn Bất động sản (Viện Nghiên cứu và Đào tạo BĐS).

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Nguyên Giám đốc Sàn giao dịch BĐS Cường Hưng Thịnh;
 • Trưởng đại diện Công ty thẩm định giá Toàn Cầu tại Đà Nẵng;
 • Chuyên viên Phòng Công chứng Nguyễn Thị Như Nga (Đà Nẵng).

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Cử nhân Kinh tế;
 • Cử nhân Luật;
 • Đã tốt nghiệp các khóa đào tạo về Môi giới, đầu tư, Thẩm định giá BĐS…