Chuyen Gia Nguyen Quang Tam

Chuyên gia NGUYỄN QUANG TÂM

Chuyên gia huấn luyện thực chiến Môi giới BĐS, Pháp lý BĐS.

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

 • Giám đốc sàn giao dịch BĐS Tadaland.
 • Chuyên viên phòng Công Chứng.
 • Trưởng đại diện công ty Thẩm định giá.
 • Thành viên Hội Luật gia TP Đà Nẵng.
 • Thành viên Hội đồng Giảng huấn Viện NC và ĐT BĐS.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

 • Chuyên gia tư vấn BĐS cao cấp.
 • Chuyên gia pháp lý BĐS.
 • Chuyên gia huấn luyện thực chiến nghề Môi giới BĐS.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Nguyên Giám đốc sàn giao dịch BĐS Cường Hưng Thịnh.
 • Giám đốc Công ty BĐS Tadaland.
 • Chuyên gia tư vấn BĐS với hơn 20 năm kinh nghiệm.
 • Trưởng đại diện Công ty thẩm định giá Toàn Cầu tại Đà Nẵng.
 • Chuyên viên Phòng Công chứng Nguyễn Thị Như Nga.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Cử nhân kinh tế.
 • Cử nhân Luật.
 • Đã tốt nghiệp các khóa đào tạo về Môi giới, đầu tư, Thẩm định giá BĐS.