PGS.TS.PhamTheAnh_AVT3

PGS.TS. PHẠM THẾ ANH

Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược BĐS (Tập đoàn Vingroup)

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

 • Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm tăng trưởng kinh tế, giá cả, tài chính công và các chính sách kinh tế vĩ mô.
 • Giảng dạy các môn học Kinh tế Vĩ mô và Kinh tế lượng Vĩ mô ở các cấp bậc đại học và sau đại học tại Đại học kinh tế Quốc dân.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Hiện tại, PGS Phạm Thế Anh là Trưởng Khoa Kinh tế học, giảng dạy các môn học Kinh tế Vĩ mô và Kinh tế lượng Vĩ mô ở các cấp bậc đại học và sau đại học tại Đại học kinh tế Quốc dân.
 • Các vị trí thực tiễn từng trải qua của chuyên gia:
 • Giám đốc trung tâm nghiên cứu Chiến lược Bất động sản thuộc Tập đoàn VinGroup.
 • Giám đốc Khối Nghiên cứu kiêm Kinh tế trưởng Công ty Chứng Khoán MBS.
 • Thành viên nhóm tư vấn chính sách của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Bộ Tài chính;
 • Chuyên gia tư vấn Kinh tế cao cấp của Ủy ban Kinh tế Quốc Hội,…
 • Kinh tế Trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách (VEPR);
 • Kinh tế Trưởng Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược (VESS)
 • Thành viên Hội đồng giảng huấn Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • PGS.TS. Phạm Thế Anh nhận bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ Kinh tế tại Trường Đại học Tổng hợp Manchester, Anh quốc. Ông từng tham gia các chương trình trao đổi nghiên cứu tại ĐH Columbia và Baltimore, Hoa kỳ.