Thac Si Bui Thanh Lam

ThS BÙI THANH LAM

Thạc sỹ Luật học, Chuyên gia đào tạo Pháp lý M&A BĐS

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

 • Điều hành & Nhà sáng lập Công ty Luật BGILAW
 • Chuyên gia đào tạo Pháp Lý M&A BĐS.
 • Thành viên Hội đồng Giảng huấn Viện NC và ĐT BĐS.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

 • Luật sư tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp, tập đoàn, ngân hàng trong, ngoài nước chuyên về lĩnh vực kinh doanh, tài chính, ngân hàng, bất động sản.
 • Tư vấn, cấu trúc doanh nghiệp, đầu tư, giải quyết tranh chấp, M&A. Tư vấn chiến lược, đào tạo hệ thống văn bản quản trị/nội bộ, tái cấu trúc doanh nghiệp. Đào tạo, huấn luyện nội dung pháp luật kinh doanh, pháp chế doanh nghiệp/luật sư nội bộ. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản cho các tập đoàn, ngân hàng, định chế tài chính,…

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Luật sư Bùi Thanh Lam có hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là Luật sư cao cấp, Giám đốc/Phó Giám đốc Khối/Ban pháp chế tại Tập đoàn Bảo Việt, Ngân hàng Quân đội, Ngân hàng Bưu điên Liên Việt,… 6 năm làm Luật sư Cao cấp cho Công ty Luật DIMAC – một hãng luật kinh doanh lớn Việt Nam.
 • Tại các tập đoàn, ngân hàng này, Luật sư Bùi Thanh Lam đều giữ vị trí Pháp lý Cấp cao. Các vị trí gần nhất vào thời điểm ông Lam sáng lập BGIlaw là:
 • Giám đốc, Phó giám đốc Khối Pháp chế của MBbank, MSB;
 • Trưởng Ban Pháp chế – Tuân thủ của Tập đoàn Bảo Việt;
 • Luật sư Đặc biệt của Công ty Luật DIMAC.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Thạc sỹ Luật học – ĐH Luật Hà Nội