Ts Do Tien Long

TS. ĐỖ TIẾN LONG

Tiến sĩ, Chuyên gia huấn luện: Văn hóa DN, Năng lực lãnh đạo và quản trị

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

 • Chuyên gia tư vấn, phát triển quản trị chiến lược, nhân lực.
 • Chủ tịch Công ty Tư vấn Quản lý OD CLICK.
 • Giảng viên Viện Quản trị và Công nghệ (FSB)
 • Thành viên Hội đồng Khoa học và Hội đồng Giảng huấn Viện NC và ĐT BĐS.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

 • Chuyên gia tư vấn và đào tạo:
 • Quản trị nguồn nhân lực (HRM)
 • Phát triển năng lực lãnh đạo & Quản lý
 • Tư vấn tái cấu trúc hệ thống
 • Hướng dẫn xây dựng KPI và BSC cho các Startup và SME

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Giảng dạy bộ môn Quản trị chiến lược.
 • Đảm nhiệm vai trò Phó chủ nhiệm bộ môn Văn hóa DN tại Đại học Kinh tế – ĐHQGHN.
 • Thành viên Hội đồng khoa học, Hội đồng giảng huấn Viện NC và ĐT BĐS.
 • Đào tạo Thạc sĩ quốc tế và năng lực lãnh đạo trên toàn quốc.
 • Tham gia tư vấn, điều hành nhiều dự án lớn như Viettel, Ngân hàng VIB, Công ty Xăng Dầu Đường thủy, D&G Vietnam,… các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Cử nhân QTKD – Đại học Thương mại Hà Nội
 • Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Trường Quản lý – Viện công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan
 • Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh.