Ts Hoang Van Hai

PGS.TS. HOÀNG VĂN HẢI

Chuyên gia cao cấp về tư vấn, đào tạo Chiến lược, Quản trị kinh doanh.

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

 • Hướng dẫn và Đào tạo Thạc sĩ – Tiến sĩ
 • Chuyên gia đào tạo lãnh đạo và Quản trị chiến lược
 • Chuyên nghiên cứu về Quản trị hài hòa Đông – Tây.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Nguyên Viện Trưởng Viện QTKD – Trường Đại học kinh tế – ĐHQGHN
 • Trưởng Bộ môn QTDN, Trường Đại học Thương Mại
 • Phó Trưởng Khoa QTDN, Trường Đại học Thương mại
 • Phó Trưởng bộ môn KTDN – Trường Đại học Thương mại
 • Giảng viên Khoa Quản trị doanh nghiệp – Trường Đại học Thương Mại
 • Giảng viên Khoa Quản trị doanh nghiệp – Trường Đại học Thương Mại
 • Cố vấn cấp cao Tập đoàn Đèo Cả.
 • Thành viên Hội đồng khoa học Viện Nghiên Cứu và Đào tạo Bất Động Sản

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Tiến sĩ QTKD