Ts Hoang Van Hai

TS. Hoàng Văn Hải

Chuyên gia đào tạo, Môi giới, Sale BĐS Cao cấp, Xây dựng hương hiệu cá nhân.

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

 • Hướng dẫn và Đào tạo Thạc sĩ – Tiến sĩ
 • Chuyên gia đào tạo lãnh đạo và Quản trị chiến lược
 • Chuyên nghiên cứu về Quản trị hài hòa Đông – Tây.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Nguyên Viện Trưởng Viện QTKD – Trường Đại học kinh tế – ĐHQGHN
 • Trưởng Bộ môn QTDN, Trường Đại học Thương Mại
 • Phó Trưởng Khoa QTDN, Trường Đại học Thương mại
 • Phó Trưởng bộ môn KTDN – Trường Đại học Thương mại
 • Giảng viên Khoa Quản trị doanh nghiệp – Trường Đại học Thương Mại
 • Giảng viên Khoa Quản trị doanh nghiệp – Trường Đại học Thương Mại
 • Cố vấn cấp cao Tập đoàn Đèo Cả.
 • Thành viên Hội đồng khoa học Viện Nghiên Cứu và Đào tạo Bất Động Sản

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Tiến sĩ QTKD