TRI.EDU.VN_TSHuynhTheDuAVT

TS. HUỲNH THẾ DU


Giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam. Tiến sĩ Trường Kiến Trúc Harvard.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

  • Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm: thường xuyên tham gia các thảo luận chính sách ở Việt Nam.
  • Nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí danh tiếng quốc tế.
  • Giảng dạy các môn học: Kinh tế học vi mô dành cho BĐS, Kinh tế đô thị, Phát triển cơ sở hạ tầng, Phát triển vùng và địa phương và tài chính ngân hàng.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  • Hiện tại, TS. Huỳnh Thế Du là Giám đốc học vụ, giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam.
  • Chuyên gia tư vấn chính sách công.
  • Giám đốc Chi nhánh Bình Định – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (giai đoạn 1996-2005).
  • Thành viên Hội đồng giảng huấn Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  • Tiến sĩ tại Trường Kiến trúc Harvard năm 2013.
  • Thạc sĩ quản lý công tại Trường Harvard Kennedy năm 2010
  • Đã tốt học các ngành xây dựng dân dụng, quản trị kinh doanh, kinh tế học ứng dụng và chính sách công, kinh tế phát triển, và quản lý công ở bậc đại học và cao học.