Ts Pham Van Hai

TS. PHẠM VĂN HẢI

Thạc sĩ Luật; Tiến sĩ QTKD; Nguyên TGĐ Công ty CP Địa ốc ACB

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

 • Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Việt Star;
 • Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Thái Bình Dương.
 • Thành viên Hội đồng Khoa học và Hội đồng giảng huấn Viện NC và ĐT BĐS.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

 • Nghiên cứu và đào tạo các lĩnh vực:
 • Luật.
 • Quản trị Kinh doanh bất động sản.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Công ty CP Vạn Phát Hưng
 • Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc ACB
 • Chủ tịch HĐTV Công ty Định giá Á Châu
 • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt Long Sài Gòn
 • Phó chủ tịch HĐQT Công ty du lịch Chợ Lớn
 • Phó Chủ tịch HĐQT Cty CP Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Thành viên HĐQT Công ty Tín Nghĩa Á Châu
 • Nguyên Phó hiệu trưởng điều hành Trường Đại học Thái Bình Dương.
 • Thành viên Hội đồng Khoa học và Hội đồng giảng huấn Viện NC và ĐT BĐS.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Tiến sĩ QTKD
 • Thạc sĩ Luật học