Hlv Nguyen Le Hai Dang

HLV. Nguyễn Lê Hải Đăng

Giám khảo cuộc thi Tìm kiếm nhà môi giới BĐS thời đại mới "Săn Nhà Triệu Đô"; Chuyên gia đào tạo; Môi giới, Sale BĐS Cao cấp...

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

 • Giám đốc chiến lược DT Group
 • Cố vấn chiến lược
 • Đại diện phát ngôn các thương hiệu Cao cấp
 • Giám khảo cuộc thi Tìm kiếm nhà môi giới BĐS thời đại mới “Săn Nhà Triệu Đô”
 • Thành viên Hội đồng Khoa học và Hội đồng giảng huấn Viện NC và ĐT BĐS.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

 • Đại diện phát ngôn và đại sứ thương hiệu
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Tư vấn và quản lý dự án
 • Cố vấn chiến lược kinh doanh
 • Chuyên gia đào tạo, Môi giới, Sale BĐS Cao cấp, Chuyên viên tư vấn BĐS, xây dựng hương hiệu cá nhân.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực Đại diện Kinh doanh và Đàm phán và đào tạo chuyên sâu cho các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế như: SAVILLS, ALPHA KING, MEYLAND – TÂN Á ĐẠI THÀNH,…
 • Đảm nhiệm các vị trí về Cố vấn phát triển dự án bất động sản cao cấp, Xây dựng thương hiệu của tập đoàn và dự án, cũng như Đại diện phát ngôn cho các thương hiệu trên thị trường.
 • Thành viên Hội đồng khoa học và Hội đồng Giảng huấn Viện NC và ĐT BĐS.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Cử nhân QTKD