Ts Nguyen Ngoc Minh2

PGS.TS. NGUYỄN MINH NGỌC

Chuyên gia đào tạo Phân tích và dự báo thị trường BĐS; Đầu tư BĐS, Môi giới BĐS

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

  • Phó trưởng Khoa Thẩm định giá – Kinh doanh Bất động sản, ĐH Tài chính – Marketing Tp HCM.
  • Thành viên Hội đồng Khoa học và Hội đồng Giảng huấn Viện NC và ĐT Bất động sản.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  • 22 năm kinh nghiệm đầu tư Bất động sản; 15 năm kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện, trực tiếp dẫn dắt đầu tư (Mentor) cá nhân trong thị trường Bất động sản.
  • Thành viên chủ chốt 02 doanh nghiệp KD Bất động sản;
  • Chủ sở hữu chuỗi đảo hồ tại VN; Đã 15 năm nghiên cứu về các mô hình KD đảo ở VN và trên TG; Chuyên gia số 1 Việt Nam về nghiên cứu, đầu tư phát triển mô hình kinh doanh bất động sản ở những vùng hồ lớn.
  • Đã trực tiếp đào tạo khoảng 2.000 SV chính quy chuyên ngành KD bất động sản; 500 Cao học viên; 1 Tiến sĩ KD bất động sản; hơn 8.000 học viên tự do về môi giới và đầu tư bất động sản ở 15 tỉnh thành trong cả nước.
  • Đang là Chuyên gia cao cấp tư vấn cho Đất Xanh (DXS) về phát triển KD bất động sản.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  • Phó giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành BĐS.