Ts Henry Huynh Anh Dung

TS. HENRY HUỲNH ANH DŨNG

Tiến sĩ QTKD; Chuyên gia nghiên cứu, tư vấn, đào tạo: Môi giới BĐS, đầu tư BĐS, thị trường BĐS.

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Chuyên gia Nghiên cứu và tư vấn, đào tạo về:

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  • Thầy Henry Huỳnh Anh Dũng là Giảng viên người Việt Nam đầu tiên được vinh dự có mặt trong hàng ngũ những Trainer cao cấp của Hội đồng chuyên gia bất động sản CRS (Council Of Residential Specialists), trực thuộc Hiệp Hội quốc gia những nhà kinh doanh Bất Động Sản Hoa Kỳ ( NAR ). Là người có đủ thẩm quyền được phép giảng dạy và cấp chứng chỉ môi giới bất động sản quốc tế – CRS toàn cầu.
  • Thầy là người sáng lập trường đào tạo bất động sản EDUREAL.
  • Thầy là tác giả của quyển sách tâm huyết “Bậc Thầy Môi Giới Địa Ốc” – Cuốn Cẩm nang về Môi giới BĐS đầu tiên và nhiều giá trị nhất tại Việt Nam.
  • Thầy có gần 15 năm về Định cư tại Việt Nam và toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp nghiên cứu đào tạo kiến thức Bất động sản tại Việt Nam.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  • Tiến sĩ QTKD