TS. Huynh Anh Dung

TS. HOÀNG TRUNG DŨNG

Tiến sĩ QTKD; Chuyên gia đào tạo quản trị chiến lược, nhân lực

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

 • Chủ tịch Học viện Kingsman
 • Thành viên Hội đồng Khoa học và Hội đồng giảng huấn Viện NC và ĐT BĐS.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Chuyên gia đào tạo:

 • Quản trị chiến lược
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh
 • Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp
 • Kỹ năng bán hàng BĐS.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Ủy viên Hội đồng Quản trị, Trưởng ban Chiến lược Tập đoàn TASCO, Tổng Giám đốc Công ty TNHH T’Hospital
 • Sáng lập viên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Học viện Chiến lược và Nhân sự KINGSMAN
 • Giám đốc Dự án Tái cấu trúc Ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Á
 • Giám đốc Khối Quản lý Nhân tài, Thành viên Hội đồng Điều hành Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Maritime Bank
 • Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực M-Talent, VID Holdings
 • Giảng viên Kinh tế học, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội
 • Thành viên Hội đồng khoa học, Hội đồng Giảng huấn Viện Nghiên Cứu và Đào tạo Bất Động Sản.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Tiến Sĩ QTKD