Ts Dinh Viet Hoa

TS. ĐINH VIỆT HÒA

Chủ tịch, Sáng lập Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN)

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

 • Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia.
 • Chủ tịch Học viện Quản lí và Lãnh đạo Châu Á Thái Bình Dương
 • Thành viên Hội đồng Khoa học và Hội đồng giảng huấn Viện NC và ĐT BĐS

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

 • Đào Tạo phát triển kỹ năng lãnh đạo:
 • Chiến lược nhân sự
 • Quản trị chiến lược
 • Phát triển năng lực nhân sự cấp trAung.
 • Lãnh đạo Sàn bất động sản.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Tham gia đào tạo cho các lãnh đạo cao cấp từ các tập đoàn và công ty lớn ở Việt Nam
 • Nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy tại nước ngoài và đã được phong hàm Phó Giáo sư tại Trường Đại học Tổng hợp Capitol
 • Viết rất nhiều bài viết về tư duy lãnh đạo đăng tải trên Báo Điện tử VietNamNet
 • Tác giả và dịch giả của hàng chục đầu sách về Kinh doanh và lãnh đạo.
 • Thành viên Hội đồng Khoa học và Hội đồng giảng huấn Viện NC và ĐT BĐS.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Tiến sĩ Kinh Tế