Ts Nguyen Van Dinh

TS. NGUYỄN VĂN ĐÍNH

Tiến sĩ QTKD; Chuyên gia nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách về BĐS

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

  • Chủ tich Hội môi giới bất động sản Việt Nam.
  • Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam.
  • Thành viên Hội đồng Khoa học Viện NC và ĐT Bất động sản.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Chuyên gia Nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách về:

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  • Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam.
  • Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam.
  • Nguyên Phó tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.
  • Nguyên Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam, Thường trực BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam.
  • Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản HANHUD.
  • Chuyên gia Bất động sản.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  • Tiến sĩ QTKD