BMC CHỨNG NHẬN QL, VH NHÀ CHUNG CƯ

KHOÁ HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

PHÍ THAM GIA

9.900.000 VNĐ

PHÍ ƯU ĐÃI

Liên hệ: 0859.143.143

LỊCH HỌC

19 buổi học

GIỜ HỌC

Liên hệ: 0859.143.143

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư được triển khai theo chương trình khung theo Thông tư 10/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng quy định, nhằm mục tiêu cung cấp kiến thức theo tiêu chuẩn quy định.

Thông tin khóa học quản lý vận hành nhà chung cư

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

  • Các cán bộ, nhân viên đang làm việc trong các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 105 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
  • Tổ trưởng, trưởng ca vận hành, tổ viên các tổ: Bảo vệ, Kỹ thuật, A toàn, Phòng cháy chữa cháy, Vệ sinh môi trường;

  • Các thành viên Ban quản trị nhà chung cư.

  • Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

  • Các cá nhân và tập thể có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng
  • Các cá nhân khác có nhu cầu.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho học viên kiến thức:

  • Pháp luật nhà ở; pháp luật đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến nhà chung cư; pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư.

  • Nghiệp vụ quản lý việc sử dụng nhà chung cư; Quản lý vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư; Quản lý vận hành hệ thống, thiết bị PCCC tại nhà chung cư; Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư; Quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà chung cư và xử lý nước thải; Quản lý rủi ro, quản lý an ninh và ứng phó với thiên tai tại nhà chung cư.

  • Nghiệp vụ bảo vệ, an ninh, lễ tân, vệ sinh môi trường, công tác an toàn PCCC, cứu nạn, cứu hộ, thao tác phần mềm quản lý vận hành nhà chung cư.

  • Giúp các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý và cá nhân đảm bảo điều kiện, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, Học viên có nền tảng kiến thức căn bản về quản lý, vận hành nhà chung cư theo quy định pháp luật.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thời lượng chương trình theo quy định của Bộ Xây dựng.

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

Hoàn tất thành công chương trình, Học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư  do Viện Nghiên cứu và đào tạo Bất động sản cấp.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ SÀN BẤT ĐỘNG SẢN

Khung chương trình theo quy định của Bộ Xây dựng gồm có 2 phần kiến thức và phần thực hành, thi cấp chứng nhận: 

I. Kiến thức cơ sở (12 tiết học):

1. Chuyên đề 1: Pháp luật nhà ở; pháp luật đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến nhà chung cư

a) Các quy định chung của pháp luật về nhà ở có liên quan đến nhà chung cư.

b) Các quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trì nhà chung cư.

c) Các quy định có liên quan đến quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà chung cư.

d) Các quy định có liên quan đến giao dịch về nhà ở, hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, hợp đồng bảo trì nhà chung cư.

2.Chuyên đề 2: Pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư:

a) Các quy định của pháp luật nhà ở về quản lý, sử dụng nhà chung cư.

b) Các nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

 

II. Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (44 tiết học):

3. Chuyên đề 3: Nghiệp vụ quản lý việc sử dụng nhà chung cư

a) Các mô hình quản lý vận hành nhà chung cư và phương thức, nội dung phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư.

b) Quản lý sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung.

c) Quản lý việc ra vào, tiếng ồn, an ninh và vệ sinh, môi trường tại khu vực nhà chung cư.

d) Hướng dẫn việc ra vào, tiếng ồn, an ninh và vệ sinh, môi trường tại khu vực nhà chung cư.

e) Hướng dẫn việc sử dụng các dịch vụ công cộng của nhà chung cư và việc tiếp nhận, xử lý các phản hồi của người sử dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ công cộng.

f) Quy trình tiếp nhận bàn giao và quản lý vật tư, thiết bị của nhà chung cư.

g) Nghiệp vụ phục vụ, bao gồm cách thức xác định, lưu giữ và cập nhật thông tin về chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, nguyên tắc giao tiếp, xử lý tình huống của đơn vị quản lý vận hành và phương pháp xử lý thông tin tác động tiêu cực đến tâm lý người sử dụng nhà chung cư.

4. Chuyên đề 4: Quản lý vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư

a) Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống điện, hệ thống báo có sự sự cố và hệ thống chống sét, tiếp đất (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành).

b) Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống cấp và thoát nước trong, ngoài nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành).

c) Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống thông gió, cấp nhiệt và điều hòa trong nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành).

d) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thiết bị (đối với quản lý hệ thống điện, cấp thoát nước và hệ thống thông gió).

5. Chuyên đề 5: Quản lý vận hành hệ thống, thiết bị PCCC tại nhà chung cư

a) Quản lý vận hành máy móc, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành).

b) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương, cơ quan PCCC và cứu nạn cứu hộ.

6. Chuyên đề 6: Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư

a) Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư (nêu nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành).

b) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp tháng máy, thang cuốn.

7. Chuyên đề 7: Quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà chung cư và xử lý nước thải

a) Nghiệp vụ quản lý vệ sinh, môi trường nhà chung cư.

b) Quản lý vận hành hệ thống xử lý rác thải, nước thải trong nhà chung cư (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và việc xử lý và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành).

c) Quy trình hoạt động diệt côn trùng và chăm sóc cây xanh.

d) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý môi trường đô thị.

8. Chuyên đề 8: Quản lý rủi ro, quản lý an ninh và ứng phó với thiên tai tại nhà chung cư

a) Quản lý rủi ro trong nhà chung cư (nêu các loại rủi ro trong quản lý vận hành nhà chung cư, đánh giá xếp loại rủi ro và tổ chức kiểm soát rủi ro), chính sách bảo hiểm để hạn chế rủi ro nhà chung cư và các loại hợp đồng bảo hiểm.

b) Tổ chức kiểm soát an ninh trong và ngoài nhà chung cư (nêu quy trình kiểm soát người, phương tiện giao thông và quy trình tuần tra trong và ngoài nhà chung cư).

c) Kiến thức, nghiệp vụ về an toàn lao động, lập kế hoạch và dự trù kinh phí PCCC, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tại nhà chung cư.

 

III. Thực hành, thực tế và báo cao thu hoạch cuối khóa (12 tiết):

1. Thực hành, thực tế cuối khóa:
Khảo sát thực tế hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư tại địa điểm đã đăng ký (10 tiết):

a) Khảo sát thực tế hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư tại địa điểm đã đăng ký;

b) Thực hành nghiệp vụ bảo vệ, an ninh, lễ tân, vệ sinh môi trường, công tác an toàn PCCC, cứu nạn, cứu hộ, thao tác phần mềm quản lý vận hành nhà chung cư;

c) Các phần thực hành khác có liên quan đến nhà chung cư theo nhu cầu của học viên.

2. Viết báo cáo thu hoạch (2 tiết học):

a) Viết báo cáo thu hoạch sau quá trình thực hành, thực tế công tác quản lý, vận hành nhà chung cư tại địa điểm đã đăng ký.

b) Hình thức đánh giá: chấm báo cáo thu hoạch.

TẠI SAO CHỌN HỌC TẠI VIỆN TRI ?

BỘ XÂY DỰNG CẤP PHÉP

Là nơi được Bộ Xây dựng cấp phép đào tạo. Thông tin đã được niêm yết trên trang quản lý của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

SỞ XÂY DỰNG ỦY QUYỀN

Là nơi được nhiều Sở Xây dựng đã tin tưởng, ủy quyền tổ chức thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản cho hàng ngàn học viên.

HỘI MÔI GIỚI BĐS VINH DANH

Là đơn vị được Hội môi giới bất động sản tin tưởng ký kết hợp tác chiến lược, được vinh danh là đơn vị đào tạo nghề BĐS tốt nhất Việt Nam.

CHUYÊN SÂU VỀ BẤT ĐỘNG SẢN

Là đơn vị giáo dục tiên phong nghiên cứu ứng dụng, đào tạo định hướng thực hành, đầy đủ các kiến thức chuyên sâu và toàn diện trong các lĩnh vực thuộc hệ sinh thái đa dạng của ngành Bất động sản.

KIẾN THỨC KHOA HỌC BÀI BẢN

Là nơi đào tạo kiến thức vững vàng giúp bạn nắm rõ gốc rễ để hiểu rõ ngọn ngành về bất động sản và những tính chất chuyên môn đặc thù của nghề nghiệp.

GIẢNG VIÊN TÀI NĂNG KINH NGHIỆM

Là nơi quy tụ đội ngũ giảng viên đầu ngành giàu kinh nghiệm với trình độ chuyên môn cao và trải nghiệm thực tiễn dày dạn.
Xem đội ngũ chuyên gia Viện tại đây

HỖ TRỢ LÂU DÀI

Là nơi bạn được tư vấn trong suốt quá trình làm nghề. Và có nhiều ưu đãi cho cựu học viên, có chính sách hợp tác đào tạo phát triển nhân tài.

CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO

Là nơi giảng dạy uy tín, hàng ngàn học viên tin tưởng đồng hành.

CỘNG ĐỒNG TỬ TẾ

Là nơi xây dựng và phát triển cộng đồng những người làm bất động sản văn minh, chuyên nghiệp và tử tế trên khắp Việt Nam.

HUẤN LUYỆN VIÊN ĐỨNG LỚP

Là chuyên gia có hơn 15 năm kinh nghiệm tham gia lĩnh vực bất động sản và quản lý sàn bất động sản.

Đăng ký khóa học Chứng nhận Quản lý vận hành nhà chung cư

KHÓA HỌC BẤT ĐỘNG SẢN CÓ LIÊN QUAN