Quan Ly Rui Ro Giao Dich Bat Dong San

KHOÁ HỌC QUẢN LÝ RỦI RO GIAO DỊCH VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

PHÍ THAM GIA

Học phí gốc: 999.000 VNĐ

PHÍ ƯU ĐÃI

Liên hệ: 0859.143.143

GIỜ HỌC

Liên hệ: 0859.143.143

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Khoá học ZERO RISK – Quản lý rủi ro trong giao dịch và đầu tư bất động sản là khóa học được Viện nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản tiên phong xây dựng và triển khai đào tạo tại Việt Nam. 

Sau khóa học, Học viên có thể nhận dạng trên 99% dạng rủi ro và lừa đảo thường gặp khi giao dịch và đầu tư bất động sản.

Đặc biệt huấn luyện viên cũng chia sẻ cho anh chị bí kíp mua bán và đầu tư bất động sản phi rủi ro giúp anh chị AN TOÀN trong mọi giao dịch.

Thông tin khóa học Quản lý rủi ro giao dịch và đầu tư bất động sản

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo này phù hợp với mọi đối tượng tham gia hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, quan tâm đến lĩnh vực bất động sản.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này sẽ trang bị cho Học viên kỹ năng:

  • Đánh giá các loại rủi ro khi giao dịch mua bán bất động sản.
  • Giải pháp hóa giải các rủi ro và ngăn ngừa rủi ro.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, Học viên có thể: An tâm và tự tin tham gia đầu tư, giao dịch, tư vấn bất động sản.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình diễn ra trong 02 buổi duy nhất trong 6h và kèm theo hỏi đáp.

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

Hoàn tất thành công chương trình, Học viên sẽ được cấp Chứng nhận hoàn thành khoá học do Viện Nghiên cứu và đào tạo bất động sản cấp.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

STT Nội dung
Module 1 Tổng quan về quản lý rủi ro trong giao dịch và đầu tư bất động sản
Module 2 Phân tích rủi ro do các yếu tố vĩ mô, vi mô
Module 3 Phân tích rủi ro từ sản phẩm bất động sản và nhà đầu tư.
Module 4 Các dạng lừa đảo trong giao dịch bất động sản
Module 5 Giải pháp đảm bảo an toàn trong mọi giao dịch bất động sản với 3 lớp bảo vệ

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN CỦA VIỆN

HUẤN LUYỆN VIÊN

Huấn luyện viên tham gia giảng dạy chương trình là chuyên gia có trên 20 năm kinh nghiệm trong đầu tư, đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu về bất động sản.

Đăng ký khóa học Quản trị rủi ro trong đầu tư và giao dịch bất động sản

KHÓA HỌC BẤT ĐỘNG SẢN CÓ LIÊN QUAN