Khoá Học Bật Thầy Chốt Sales Bất động Sản Triệu đô Min

LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Khai giảng: 19/02/2023

PHÍ THAM GIA

10.600.000 VNĐ

PHÍ ƯU ĐÃI

9.600.000 VNĐ

GIỜ HỌC

18h45 - 21h45

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Lập và thẩm định dự án Bất động sản là khóa học được Viện nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản xây dựng nội dung. Học viên tham gia khóa học được tiếp cận những kinh nghiệm thực chiến tuyệt vời từ giảng viên. Khóa học chuyên sâu giúp môi giới bất động sản chuyên nghiệp phát triển sự nghiệp thăng hạng vượt trội.

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

  •  

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Để tham dự chương trình đào tạo này một cách thành công, người học cần phải có ít nhất một trong số những điều kiện sau:

  •  

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho Học viên:

  •  

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, Học viên có thể:

  •  

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thời lượng chương trình là 6 buổi (tương đương 18 giờ)

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

Hoàn tất thành công chương trình, Học viên sẽ được cấp Chứng nhận hoàn thành khoá học Chương trình “SALES BẤT ĐỘNG SẢN TRIỆU ĐÔ (thuộc Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản).

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

#

Chuyên đề

Buổi

Giờ

1

Nội dung 1

1

3

2

Nội dung 2

1

3

3

Nội dung 3

1

3

4

Nội dung 4

1

3

5

Nội dung 5

1

3

6

Nội dung 6

1

3

GIỚI THIỆU GIẢNG VIÊN

GIới thiệu giảng viên

Thông tin giảng viên