PHAP LY BAT DONG SAN REAL.LEGAL (2)

PHÁP LÝ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN - PROJECT.LEGAL

GIỜ HỌC

Liên hệ: 0859.143.143

CÓ QUÁ NHIỀU CHỦ ĐẦU TƯ QUY MÔ RẤT LỚN, LỚN, VỪA, NHỎ THẤT BẠI CHỈ VÌ KHÔNG NẮM CHẮC VÀ TUÂN THỦ PHÁP LÝ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN. Đừng hoàn toàn dựa vào quy định tại các địa phương, phải bám sát LUẬT và CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN và tham chiếu với quy định tại địa phương để đưa ra quyết định.

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC PHÁP LÝ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN - PROJECT.LEGAL

Khoá học chuyên gia pháp lý dự án bất động sản – Project.Legal là khóa học toàn diện nhất hiện nay về thủ tục pháp lý dự án từ khâu khởi tạo đến mở bán và hoàn thành dự án, được Viện nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản xây dựng nội dung nhằm giúp học viên tham gia khóa học được tiếp cận những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực pháp lý dự án bất động sản.

THÔNG TIN KHÓA HỌC PHÁP LÝ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN - PROJECT.LEGAL

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

  • Chuyên viên pháp lý các dự án bất động sản.
  • Các nhà đầu tư, các cá nhân quan tâm đến phát triển dự án bất động sản.
  • Các doanh chủ kinh doanh bất động sản.
  • Các nhà phát triển dự án bất động sản
  • Chủ đầu tư dự án bất động sản.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho học viên kiến thức toàn diện về pháp lý dự án bất động sản từ huấn luyện viên là Luật sư chuyên ngành bất động sản gần 20 năm kinh nghiệm huấn luyện.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, Học viên có thể:

  • Nắm rõ lộ trình và thủ tục pháp lý liên quan đến khởi tạo, đưa bất động sản vào kinh doanh và bàn giao tài sản cho khách hàng.
  • Tư vấn, tham mưu, đưa ra những quyết định chuẩn xác, phù hợp với những quy định pháp luật hiện hành.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thời lượng chương trình là 9 buổi học.

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

Hoàn tất thành công chương trình, Học viên sẽ được cấp Chứng nhận hoàn thành khoá học  do Viện Nghiên cứu và đào tạo Bất động sản cấp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC PHÁP LÝ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN - PROJECT.LEGAL

STTNỘI DUNG
Module 1Tổng quan về quy định pháp luật liên quan đến phát triển dự án bất động sản
Module 2Khởi tạo dự án, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án
Module 3Pháp luật về quy hoạch, xây dựng, cấp phép xây dựng dự án bất động sản
Module 4Pháp luật đất đai liên quan đến dự án bất động sản
Module 5Pháp luật trong giao dịch bất động sản
Module 6Các loại Hợp đồng trong giao dịch bất động sản, những nội dung quan trọng
Module 7Pháp luật về nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận, bàn giao bất động sản.

TẠI SAO CHỌN HỌC TẠI VIỆN TRI ?

CHUYÊN SÂU VỀ BẤT ĐỘNG SẢN

Là đơn vị giáo dục tiên phong nghiên cứu ứng dụng, đào tạo định hướng thực hành, đầy đủ các kiến thức chuyên sâu và toàn diện trong các lĩnh vực thuộc hệ sinh thái đa dạng của ngành Bất động sản.

KIẾN THỨC KHOA HỌC BÀI BẢN

Là nơi đào tạo kiến thức vững vàng giúp bạn nắm rõ gốc rễ để hiểu rõ ngọn ngành về bất động sản và những tính chất chuyên môn đặc thù của nghề nghiệp.

GIẢNG VIÊN TÀI NĂNG KINH NGHIỆM

Là nơi quy tụ đội ngũ giảng viên đầu ngành giàu kinh nghiệm với trình độ chuyên môn cao và trải nghiệm thực tiễn dày dạn.

HỖ TRỢ LÂU DÀI

Là nơi bạn được tư vấn trong suốt quá trình làm nghề. Và có nhiều ưu đãi cho cựu học viên, có chính sách hợp tác đào tạo phát triển nhân tài.

CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO

Là nơi giảng dạy uy tín, hàng ngàn học viên tin tưởng đồng hành.

CỘNG ĐỒNG TỬ TẾ

Là nơi xây dựng và phát triển cộng đồng những người làm bất động sản văn minh, chuyên nghiệp và tử tế trên khắp Việt Nam.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

"Chương trình nhận được sự tham gia đồng hành, huấn luyện, đào tạo của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam. "

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOÁ HỌC CHUYÊN GIA PHÁP LÝ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN