CEO Bat Dong San

KHOÁ HỌC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP - CEO BẤT ĐỘNG SẢN

PHÍ THAM GIA

Học phí gốc: 16.800.000 VNĐ

PHÍ ƯU ĐÃI

Liên hệ: 0859.143.143

GIỜ HỌC

Liên hệ: 0859.143.143

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Khoá học Giám đốc điều hành doanh nghiệp BĐS – CEO Bất động sản là khóa học được Viện nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản xây dựng nội dung nhằm giúp các nhà quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, kinh doanh sàn giao dịch bất động sản và các lĩnh vực khác trong hệ sinh thái chuyên ngành bất động sản có góc nhìn tổng quát về hệ thống quản trị và vận hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản với những đặc thù riêng. 

Bất động sản với đặc điểm là sản phẩm chuyên biệt, con người làm bất động sản cũng đòi hỏi những năng lực chuyên biệt, nhà quản trị doanh nghiệp bất động sản cũng vậy. Từng góc khuất sẽ chia sẻ từ giảng viên là chuyên gia có nền tảng năng lực chuyên môn sâu, trải qua hoạt động quản lý vận hành thực tiễn và tham gia cố vấn nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn trực tiếp giảng dạy.

Thông tin khóa học Giám đốc điều hành - CEO Bất động sản

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

  • Các nhà quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.
  • Các chủ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản.
  • Các nhà môi giới đang chuẩn bị thành lập sàn bất động sản.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho Học viên:

  • Nền tảng kiến thức về xây dựng chiến lược và hệ thống quản trị.
  • Thiết kế mô hình doanh nghiệp hướng đến thịnh vượng vững bền.
  • Xây dựng cấu trúc và hệ thống vận hành doanh nghiệp rất đặc trưng cho doanh nghiệp bất động sản.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, Học viên có thể:

  • Nắm bắt tổng quan kiến thức và vận dụng vào xây dựng hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp mình.
  • Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy và cơ chế giúp doanh nghiệp tự vận hành

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thời lượng chương trình là 12 buổi học.

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

Hoàn tất thành công chương trình, Học viên sẽ được cấp Chứng nhận hoàn thành khoá học “CEO Bất động sản” do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản cấp.

Nội dung khóa học Giám đốc điều hành - CEO bất động sản

STT NỘI DUNG
1 Tư duy lại hoạt động kinh doanh và vai trò của Giám đốc điều hành Công ty (Sàn) BĐS trong giai đoạn mới
2 Thiết lập Mô hình kinh doanh BĐS – Phải chăng chỉ có thể là nhà phát triển BĐS hoặc sàn phân phối BĐS
3 Thiết lập các giá trị nền tảng – bàn đạp tạo ra sự đột phá cho các Công ty BĐS
4 Thiết lập chiến lược kinh doanh trên nền tảng mô hình kinh doanh đã thiết lập
5 Tái lập mô hình quản trị và vận hành Công ty BĐS
6 Hành trình trải nghiệm khách hàng – Đôi cánh giúp Công ty BĐS bay cao và bay xa
7 Hành trình trải nghiệm nhân sự – Phương pháp biến đội ngũ trở thành fan và trụ cột của Công ty BĐS
8 Tổ chức các hoạt động vận hành Công ty BĐS
9 Chiến lược Tài chính dành cho Công ty BĐS
10 Tư vấn và góp ý cho các mô hình Công ty (Sàn BĐS đặc thù)

HUẤN LUYỆN VIÊN CHƯƠNG TRÌNH

Huấn luyện viên trực tiếp tham gia chương trình có gần 20 năm kinh nghiệm thực tiễn về quản trị và vận hành doanh nghiệp bất động sản với số lượng gần 2000 nhân sự. Hàng trăm học viên đánh giá cao về tính ứng dụng của khóa học.

Đăng ký khóa học Giám đốc điều hành - CEO Bất động sản

KHÓA HỌC BẤT ĐỘNG SẢN CÓ LIÊN QUAN