Thị Truong Bat Dong San Real.Market

REAL.MARKET - CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

GIỜ HỌC

18h45 - 21h45

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC REAL.MARKET - PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Vấn đề lớn nhất hiện nay trên thị trường bấy động sản là hầu hết người tham gia đều mang trong mình tư duy ngắn hạn, không nhìn thấy bức tranh lớn “BIG PICTURE” trong thị trường bất động sản. 

Nhiều người cần mẫn làm những điều hầu hết người khác đang làm và cạnh tranh diễn ra khá gay gắt, đầu tư chỉ dựa vào mong chờ sự lên xuống của thị trường mà không có một tầm nhìn vượt trên chu kỳ của thị trường. Đến khi gặp sóng lớn mọi thành quả trở thành hư không. 

TẠI SAO KHÔNG TRANG BỊ KIẾN THỨC PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ THẢNH THƠI HƠN?

Kể cả trong ngắn và trung hạn, hiểu biết chuẩn xác về thị trường Bất động sản vẫn là chìa khoá vạn năng giúp anh chị dù ở vai trò nào trong giao dịch cũng có thể đạt được lợi ích cao nhất. 

Trong mọi giao dịch bất động sản, các thông tin được có sẵn được đưa ra đều là thông tin do người khác chủ đích cho thấy. Những người thiếu kinh nghiệm hay mới bước chân vào thị trường sẽ khó nhận ra được điều này. Thiếu kiến thức và kinh nghiệm về thị trường bất động sản, người tham gia giao dịch sẽ khiến bản thân đi vào trò chơi may rủi của người khác.

Do đó, anh/chị tham gia thị trường với mục tiêu đạt lợi ích cao nhất cần phải hiểu biết chuẩn xác về thị trường bất động sản. Chìa khóa vạn năng cho mọi người hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

 • Với người mua và nguời bán: lựa chọn đúng thời điểm mua vào/bán ra để tối đa hoá lợi nhuận.
 • Với nhà môi giới: trở nên chuyên nghiệp hơn, vừa giúp khách hàng đầu tư đúng hướng, vừa tối ưu hoá thu nhập cho bản thân.

Thấu hiểu nguyện vọng đó, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản xây dựng và triển khai chương trình đào tạo REAL.ANALYST – CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN” để cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu, định hướng thực hành, nhằm hiểu thị trường BDS.

THÔNG TIN KHOÁ HỌC REAL.MARKET - PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

 •  Chuyên viên phân tích đầu tư, nhà đầu tư bất động sản.
 •  Nhà môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản.
 • Các nhà đầu tư, các chủ đầu tư. 

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Chương trình dành cho mọi đối tượng tham kinh doanh, quan tâm, nghiên cứu về bất động sản.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho Học viên: 

– Nắm vững các Nguyên lý của BĐS và Thị trường bất động sản; Các quy Luật bất biến ở thị trường bất động sản.

– Biết được nguyên lý hình thành các Cơn sốt và các trạng thái khác nhau của thị trường bất động sản.

– Biết được những yếu tố và nguyên lý tạo nên giá trị cho bất động sản để đi tìm giá trị thực của bất động sản.

– Thấu hiểu vai trò, cách phản ứng của các chủ thể tham gia thị trường BĐS.

– Thấu hiểu cách vận động và dự báo được xu hướng phát triển của thị trường để định hướng chiến lược kinh doanh chuẩn xác.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, Học viên có thể:

 •  Hoàn toàn có khả năng phân tích và dự đoán xu hướng đầu tư cho thị trường Bất động sản trong ngắn hạn và dài hạn. 
 • Tư vấn cho khách hàng những thông tin khoa học và thực tế.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thời lượng chương trình là 4 buổi (tương đương 12 giờ)

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

Hoàn tất thành công chương trình, Học viên sẽ được cấp Chứng nhận hoàn thành khoá học Chương trình “REAL.MARKET – CHYÊN GIA PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN (thuộc Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản).

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 • Chuyên đề 1: Nguyên lý của BĐS và Thị trường BĐS; Các quy Luật bất biến ở thị trường BĐS.
 • Chuyên đề 2: Vận hành của thị trường BĐS.
 • Chuyên đề 3: Cung – Cầu ở BĐS và các nhân tố tác động.
 • Chuyên đề 4: Nguyên lý hình thành các Cơn sốt và các trạng thái khác nhau của thị trường BĐS.
 • Chuyên đề 5: Những yếu tố và nguyên lý tạo nên giá trị cho BĐS.
 • Chuyên đề 6: Xu hướng phát triển của thị trường BĐS.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC REAL.MARKET - PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

STTNội dung
Module 1Nguyên lý của BĐS và Thị trường BĐS
Module 2Các quy Luật bất biến ở thị trường BĐS.
Module 3Cung – Cầu ở thị trường BĐS và các nhân tố tác động.
Module 4Nguyên lý hình thành các Cơn sốt và các trạng thái khác nhau của thị trường BĐS.
Module 5Những yếu tố và nguyên lý tạo nên giá trị cho BĐS.
Module 6Xu hướng phát triển của thị trường BĐS.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

"Chương trình nhận được sự tham gia đồng hành, huấn luyện, đào tạo của chuyên gia hàng đầu Việt Nam. "