CHUNG CHI BAN QUAN TRI CHUNG CU BUILDING.MANAGER.CERT

CHỨNG CHỈ BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ - BM.CERT

KHAI GIẢNG

Xem tại đây

ĐỊA ĐIỂM

Online/Offline

PHÍ ƯU ĐÃI

Liên hệ 0859.143.143 để nhận ưu đãi

LỊCH HỌC

12 buổi học

GIỜ HỌC

Hotline: 0859.143.143

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ (BXD) - BM.CERT

Khóa học “CHỨNG CHỈ BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ” được Viện Nghiên cứu và Đào tạo bất động sản xây dựng trên cơ sở Chương trình đào tạo cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học Quản lý vận hành chung cư dành cho đối tượng là thành viên ban quản trị tòa nhà. Theo quy định hiện hành, đây là Chứng nhận bắt buộc phải có khi tham gia là thành viên ban quản trị tòa nhà chung cư.

THÔNG TIN KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ (BXD) - BM.CERT

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

  • Lãnh đạo, quản lý các toàn nhà, chung cư.
  • Những anh chị hoạt động trong lĩnh vực quản lý, khai thác bất động sản.
  • Bất cứ ai làm việc trong ngành bất động sản.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho các anh chị:

  • Nền tảng kiến thức căn bản về quản lý chung cư trên vài trò thành viên ban quản trị.
  • Đạt tiêu chuẩn để cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học theo quy định pháp luật.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên sẽ:

  • Nhận chứng nhận hoàn thành để đảm nhiệm vai trò thành viên ban quản trị chung cư.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thời lượng chương trình là 12 buổi (tương đương 36 giờ)

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

Để hoàn tất chương trình, học viên cần đảm bảo tham gia trên 80% thời lượng lý thuyết, đủ thời lượng thực hành, viết báo cáo thu hoạch, vượt qua kỳ kiểm tra tại Viện ( đạt từ 75/100 điểm trở lên)

Hoàn tất thành công chương trình, Học viên sẽ được VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN cấp GIẤY CHỨNG NHẬN “ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ CHO THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ”

NỘI DUNG KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ (BXD) - BM.CERT

I. Phần Kiến Thức Cơ Sở:

1. Các quy định pháp luật liên quan đến nhà chung cư:

a) Các quy định chung của pháp luật về nhà ở có liên quan đến nhà chung cư;

b) Các quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trì nhà chung cư;

c) Các quy định có liên quan đến quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà chung cư;

d) Các quy định có liên quan đến giao dịch về nhà ở, hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, hợp đồng bảo trì nhà chung cư.

2. Các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư:

a) Các quy định của pháp luật nhà ở về quản lý, sử dụng nhà chung cư;

b) Các nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

II. Phần Kiến Thức chuyên môn:

1. Các kỹ năng quản lý chung cư

a) Các mô hình quản lý vận hành nhà chung cư và phương thức, nội dung phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư;

b) Quản lý sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung;

2. Các kỹ năng quản lý hợp đồng

a) Các nội dung cơ bản của hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư; việc phân loại tranh chấp và thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành, hợp đồng bảo trì nhà chung cư;

b) Các hậu quả pháp lý có khả năng xảy ra trong trường hợp có tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư;

3. Kỹ năng quản lý hồ sơ, bản vẽ

Kiến thức cơ bản về hồ sơ, bản vẽ nhà chung cư, bao gồm nội dung hồ sơ và việc xác định các loại bản vẽ liên quan đến nhà chung cư.

Để trở thành nhà quản lý chung cư, quản lý tòa nhà chuyên nghiệp, anh chị có thể quan tâm nâng cấp lên khóa học Giám đốc tòa nhà, chung cư để bổ sung thêm nền tảng kiến thức chuyên môn sâu hơn về xây dựng hệ thống quản lý tòa nhà, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, chăm sóc và quản lý khách hàng.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

"Chương trình nhận được sự tham gia đồng hành, huấn luyện, đào tạo của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam. "

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ (BXD) - BM.CERT