CHUNG CHI QUAN LY VAN HANH CHUNG CU BUILDING.CERT

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ - BUILDING.CERT

KHAI GIẢNG

Xem tại đây

ĐỊA ĐIỂM

Online/Offline

PHÍ ƯU ĐÃI

Liên hệ 0859.143.143 để nhận ưu đãi

LỊCH HỌC

18 buổi học

GIỜ HỌC

Hotline: 0859.143.143

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ- BUILDING.CERT

Khóa học “CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ – BUILDING.CERT” được xây dựng theo nội dung quy định tại Thông tư 10/2015-TTBXD do Bộ Xây dựng quy định về Chương Trình Khung Đào Tạo, Bồi Dưỡng Kiến Thức Chuyên Môn, Nghiệp Vụ Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư.

Các nội dung được xây dựng dành cho đối tượng là Các cán bộ, nhân viên đang làm việc trong các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư. 

Nội dung khóa học tập trung vào mục tiêu cấp Chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo. 

THÔNG TIN CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ- BUILDING.CERT

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

  • Các cán bộ, nhân viên đang làm việc trong các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, tòa nhà, cao ốc.
  • Những anh chị chuẩn bị tham gia kinh doanh mảng vận hành khai thác bất động sản.
  • Bất cứ ai làm việc trong ngành bất động sản.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho các anh chị:

  • Nền tảng kiến thức căn bản về quản lý, vận hành chung cư như là một nghề nghiệp cơ bản.
  • Đạt tiêu chuẩn để cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học theo quy định pháp luật.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên sẽ:

  • Nhận chứng nhận hoàn thành để đảm nhiệm vai trò thành viên ban quản trị chung cư.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thời lượng chương trình là 18 buổi (tương đương 54 giờ)

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

Để hoàn tất chương trình, học viên cần đảm bảo tham gia trên 80% thời lượng lý thuyết, đủ thời lượng thực hành, viết báo cáo thu hoạch, vượt qua kỳ kiểm tra tại Viện ( đạt từ 75/100 điểm trở lên)

Hoàn tất thành công chương trình, Học viên sẽ được VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN cấp GIẤY CHỨNG NHẬN “ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ”

NỘI DUNG CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ- BUILDING.CERT

I. Phần Kiến Thức Cơ Sở:

1. Các quy định pháp luật liên quan đến nhà chung cư:

a) Các quy định chung của pháp luật về nhà ở có liên quan đến nhà chung cư;

b) Các quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trì nhà chung cư;

c) Các quy định có liên quan đến quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà chung cư;

d) Các quy định có liên quan đến giao dịch về nhà ở, hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, hợp đồng bảo trì nhà chung cư.

2. Các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư:

a) Các quy định của pháp luật nhà ở về quản lý, sử dụng nhà chung cư;

b) Các nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

II. Phần Kiến Thức chuyên môn:

1. Các kỹ năng quản lý chung cư

a) Các mô hình quản lý vận hành nhà chung cư và phương thức, nội dung phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư;

b) Quản lý sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung;

c) Quản lý việc ra vào, tiếng ồn, an ninh và vệ sinh, môi trường tại khu vực nhà chung cư;

d) Hướng dẫn việc sử dụng các dịch vụ công cộng của nhà chung cư và việc tiếp nhận, xử lý các phản hồi của người sử dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ công cộng;

đ) Quy trình tiếp nhận bàn giao và quản lý vật tư, thiết bị của nhà chung cư;

e) Nghiệp vụ phục vụ, bao gồm cách thức xác định, lưu trữ và cập nhật thông tin về chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; nguyên tắc giao tiếp, xử lý tình huống của đơn vị quản lý vận hành và phương pháp xử lý thông tin tác động tiêu cực đến tâm lý người sử dụng nhà chung cư;

2. Quản lý hệ thống kỹ thuật

a) Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống điện, hệ thống báo có sự cố và hệ thống chống sét, tiếp đất (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

b) Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống cấp và thoát nước trong, ngoài nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

c) Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống thông gió, cấp nhiệt và điều hòa trong nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

d) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thiết bị;

3. Quản lý hệ thống PCCC

a) Quản lý vận hành máy móc, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

b) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương, cơ quan PCCC và cứu nạn, cứu hộ;

4. Quản lý thang máy, thang cuốn

a) Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư (nêu nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

b) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thang máy, thang cuốn;

5. Quản lý vệ sinh môi trường, rác thải:

a) Nghiệp vụ quản lý vệ sinh, môi trường của nhà chung cư;

b) Quản lý vận hành hệ thống xử lý rác thải, nước thải trong nhà chung cư (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

c) Quy trình hoạt động diệt côn trùng và chăm sóc cây xanh;

d) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý môi trường đô thị;

6. Quản lý rủi ro, an ninh, an toàn, cứu nạn cứu hộ:

a) Quản lý rủi ro trong nhà chung cư (nêu các loại rủi ro trong quản lý vận hành nhà chung cư, đánh giá xếp hạng rủi ro và tổ chức kiểm soát rủi ro), chính sách bảo hiểm để hạn chế rủi ro nhà chung cư và các loại hợp đồng bảo hiểm;

b) Tổ chức kiểm soát an ninh trong và ngoài nhà chung cư (nêu quy trình kiểm soát người, phương tiện giao thông và quy trình tuần tra trong và ngoài nhà chung cư);

c) Kiến thức, nghiệp vụ về an toàn lao động, lập kế hoạch và dự trù kinh phí PCCC, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tai tại nhà chung cư;

II. Phần thực tập – Kiểm tra cuối khóa

1. Thực tập:

a) Khảo sát thực tế hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư tại địa điểm đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đào tạo quy định tại Khoản 3 Điều 5 của Thông tư này;

b) Thực hành nghiệp vụ bảo vệ, an ninh, lễ tân, vệ sinh môi trường, công tác an toàn PCCC, cứu nạn, cứu hộ, thao tác phần mềm quản lý vận hành nhà chung cư;

c) Các phần thực hành khác.

2. Báo cáo thực tập:

Sau khi khảo sát, thực hành, các học viên phải viết bài thu hoạch bao gồm các nội dung: quy chế phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư; đánh giá về nghiệp vụ bảo vệ, an ninh, PCCC và vệ sinh môi trường của nhà chung cư đã khảo sát.

3. Kiểm tra tốt nghiệp:

a) Học viên thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này được tham dự kiểm tra cuối khóa học khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  • Đã tham dự tối thiểu 80% số tiết học phần lý thuyết;
  • Đã tham dự đầy đủ phần khảo sát, thực hành và có báo cáo thu hoạch theo quy định.

b) Trường hợp học viên phải dừng hoặc tạm dừng khóa học thì phải học bổ sung đủ số chuyên đề còn thiếu theo quy định, trước khi tham dự kiểm tra cuối khóa học.

c) Việc kiểm tra cuối khóa được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm 50 câu trong thời gian 90 phút. Khí sinh đạt khi có số điểm trên 75đ/100đ

d) Trường hợp học viên kiểm tra không đạt kết quả theo quy chế đào tạo thì phải đăng ký thi lại.

Để đảm bảo kiến thức quản lý chung cư, quản lý tòa nhà chuyên nghiệp, anh chị có thể quan tâm nâng cấp lên khóa học Chuyên viên quản lý chung cư để bổ sung thêm kiến thức chuyên sâu về chăm sóc và quản lý khách hàng, .

Ngoài ra, Viện còn triển khai khóa Giám đốc tòa nhà, chung cư để xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia, quản lý cao cấp về vận hành và quản lý bất động sản.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

"Chương trình nhận được sự tham gia đồng hành, huấn luyện, đào tạo của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam. "

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ - BUILDING.CERT