Chung Chi Moi Gioi Bat Dong San Real.Cert (2)

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN - MANAGER.CERT

KHAI GIẢNG

Xem tại đây

ĐỊA ĐIỂM

Online/Offline

PHÍ ƯU ĐÃI

Liên hệ 0859.143.143 để nhận ưu đãi

LỊCH HỌC

21 buổi học

GIỜ HỌC

Hotline: 0859.143.143

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN - MANAGER.CERT

Khóa học “CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN – MANAGER.CERT” được xây dựng theo nội dung quy định tại mới nhất của Bộ Xây dựng. Nội dung khóa học tập trung vào mục tiêu hoàn thành cấp Chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo cho các anh chị để đảm bảo hành nghề đúng luật. Tránh bị xử phạt, cấm hành nghề theo quy định, tạo địa vị pháp lý rõ ràng cho các anh chị hành nghề chuyên nghiệp.

THÔNG TIN KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN - MANAGER.CERT

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

  • Lãnh đạo, quản lý các sàn giao dịch bất động sản.
  • Các nhà môi giới bất động sản.
  • Các Giám đốc sàn giao dịch bất động sản.
  • Bất cứ ai làm việc trong ngành bất động sản.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho các anh chị:

  • Nền tảng kiến thức căn bản về quản lý sàn giao dịch bất động sản.
  • Những quy định pháp luật trong hoạt động, kinh doanh sàn giao dịch bất động sản.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên sẽ:

  • Nhận chứng nhận hoàn thành để đảm nhiệm vai trò quản lý, giám đốc sàn bất động sản theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thời lượng chương trình là 21 buổi (tương đương 63 giờ)

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

Để hoàn tất chương trình, học viên cần đảm bảo tham gia trên 80% thời lượng lý thuyết, đủ thời lượng thực hành, viết báo cáo thu hoạch, vượt qua kỳ kiểm tra tại Viện ( đạt từ 75/100 điểm trở lên)

Hoàn tất thành công chương trình, Học viên sẽ được VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN cấp GIẤY CHỨNG NHẬN “ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN”

NỘI DUNG KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN - MANAGER.CERT

I. Phần Kiến Thức Cơ Sở:

1. Các quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản:

a) Các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

b) Các quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

c) Các quy định của Pháp luật đầu tư và văn bản hướng dẫn thực hiện.

d) Các quy định của Pháp luật Dân sự và văn bản hướng dẫn thực hiện.

e) Các quy định của Pháp luật Công Chứng và văn bản hướng dẫn thực hiện.

f) Các quy định của Pháp luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thực hiện.

g) Các quy định của Pháp luật nhà ở và văn bản hướng dẫn thực hiện.

h) Các quy định của Pháp luật Phòng chống rửa tiền và văn bản hướng dẫn thực hiện.

k) Các quy định của Pháp luật Thuế, Phí và văn bản hướng dẫn thực hiện.

l) Các quy định của Pháp luật về xử lý vi phạm trong kinh doanh bất động sản.

2. Chuyên đề về thị trường bất động sản.

3. Chuyên đề về Thẩm định giá bất động sản.

4. Chuyên đề về đầu tư bất động sản.

II. Phần Kiến Thức chuyên môn:

1. Tổ chức và điều hành sàn giao dịch bất động sản.

2. Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản.

II. Phần thực tập – Kiểm tra cuối khóa

1. Thực tập – viết báo cáo:

Tìm hiểu thực tế hoạt động của 1 – 2 sàn giao dịch bất động sản; viết báo cáo thu hoạch; Giải quyết một số tình huống thực tế.

3. Kiểm tra tốt nghiệp:

a) Để được tham dự kiểm tra cuối khóa học khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  • Đã tham dự tối thiểu 80% số tiết học phần lý thuyết;
  • Đã tham dự đầy đủ phần khảo sát, thực hành và có báo cáo thu hoạch theo quy định.

b) Trường hợp học viên phải dừng hoặc tạm dừng khóa học thì phải học bổ sung đủ số chuyên đề còn thiếu theo quy định, trước khi tham dự kiểm tra cuối khóa học.

c) Việc kiểm tra cuối khóa được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm 60 câu trong thời gian 120 phút. Khí sinh đạt khi có số điểm trên 75đ/100đ

d) Trường hợp học viên kiểm tra không đạt kết quả theo quy chế đào tạo thì phải đăng ký thi lại.

Để trở thành nhà quản lý sàn bất động sản chuyên nghiệp, anh chị có thể quan tâm nâng cấp lên khóa học Giám đốc sàn bất động sản chuyên nghiệp để bổ sung thêm nền tảng kiến thức chuyên môn về quản trị và quản lý khác.

Ngoài ra, Viện còn triển khai khóa Giám đốc doanh nghiệp bất động sản – REAL.CEO để xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia, quản lý cao cấp cho doanh nghiệp bất động sản.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

"Chương trình nhận được sự tham gia đồng hành, huấn luyện, đào tạo của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam. "

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN - MANAGER.CERT