Truong Phong Kinh Doanh Bat Dong San

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

PHÍ THAM GIA

Học phí gốc: 12.500.000 VNĐ

PHÍ ƯU ĐÃI

Hotline 0859.143.143

GIỜ HỌC

18h30 - 21h30

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Trưởng phòng kinh doanh Sàn giao dịch Bất động sản là khóa học được Viện nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản xây dựng nội dung và triển khai huấn luyện. 

Học viên tham gia khóa học được tiếp cận những kinh nghiệm quản lý thực tế tuyệt vời từ huấn luyện viên nhiều năm kinh nghiệm vận hành sàn giao dịch bất động sản.

 Khóa học chuyên sâu giúp các nhà quản lý cấp trung chuyên nghiệp tại các doanh nghiệp bất động sản phát triển sự nghiệp thăng hạng vượt trội.

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

  • Các nhà môi giới có nhu cầu phát triển thành sàn giao dịch bất động sản.
  • Các quản lý cấp trung, lãnh đạo các công ty, các sàn giao dịch bất động sản.

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

   Để tham dự chương trình đào tạo này một cách thành công, người học cần phải có trình độ tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có kinh nghiệm từ 3 năm hành nghề bất động sản trở lên.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

   Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho Học viên những kiến thức và kỹ năng, tư duy của nhà quản lý doanh nghiệp, sàn bất động sản trong giai đoạn mới.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

   Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, Học viên có thể: Nắm vững kỹ năng quản lý và lãnh đạo của nhân lực cấp trung, thực thi hiệu quả chiến lược lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thời lượng chương trình là 8 buổi (tương đương 24 giờ)

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

Hoàn tất thành công chương trình, Học viên sẽ được cấp Chứng nhận hoàn thành khoá học do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản cấp.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

STTNỘI DUNG
Module 1Tư duy lại vai trò của nhà lãnh đạo và quản lý đội ngũ kinh doanh
Module 2
Thiết lập mục tiêu và xây dựng kế hoạch hành động hiệu quả cho cá nhân và đội ngũ
Module 3Nâng tầm năng lực tìm kiếm và tuyển dụng đội ngũ cộng sự
Module 4Nâng tầm năng lực huấn luyện và kèm cặp đội ngũ cộng sự
Module 5Nâng tầm năng lực giao việc và ủy thác công việc hiệu quả
Module 6Nâng tầm năng lực tạo và duy trì động lực bán hàng cho bản thân và đội ngũ
Module 7Nâng tầm năng lực giải quyết mâu thuẫn và xung đột trong đội ngũ
Module 8Nâng tầm năng lực giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Đồng hành cùng khóa học là chuyên gia có nền tảng kiến thức khoa học cao cấp, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hệ thống quản trị, lãnh đạo, quản lý, vận hành sàn giao dịch bất động sản.

Đăng ký khóa học Trưởng phòng kinh doanh sàn giao dịch bất động sản

KHÓA HỌC BẤT ĐỘNG SẢN CÓ LIÊN QUAN