M A BAT DONG SAN REAL.M&A

M&A BẤT ĐỘNG SẢN - REAL.M&A

KHAI GIẢNG

Xem tại đây

ĐỊA ĐIỂM

Online/Offline

PHÍ ƯU ĐÃI

Liên hệ 0859.143.143 để nhận ưu đãi

LỊCH HỌC

09 buổi học

GIỜ HỌC

Hotline: 0859.143.143

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC M&A BẤT ĐỘNG SẢN - REAL.M&A

Khóa học “M&A BẤT ĐỘNG SẢN – REAL.M&A” được Viện Nghiên cứu và Đào tạo bất động sản xây dựng nhằm chia sẻ kiến thức bao quát về hoạt động M&A Bất động sản.

Đây là nội dung kiến thức không thể thiếu đối với các chuyên viên phát triển dự án bất động sản, các nhà môi giới bất động sản cao cấp.

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN - REAL.MANAGEMENT

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

 • Lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp bất động sản.
 • Các chuyên viên phát triển dự án bất động sản.
 • Các chuyên viên pháp chế bất động sản.
 • Các chuyên gia môi giới M&A Bất động sản.
 • Bất cứ ai làm việc trong ngành bất động sản.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho các anh chị: Kiến thức toàn diện về M&A Bất động sản, Kỹ năng thực hiện giao dịch M&A.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên sẽ: đảm bảo kiến thức và kỹ năng tham gia các thương vụ M&A Bất động sản

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thời lượng chương trình là 12 buổi (tương đương 36 giờ)

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

Hoàn tất thành công chương trình, Học viên sẽ được VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN cấp GIẤY CHỨNG NHẬN “ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC M&A BẤT ĐỘNG SẢN – REAL.M&A”

NỘI DUNG KHÓA HỌC QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN - REAL.MANAGEMENT

 1. Quy định pháp luật liên quan đến M&A bất động sản. Bao gồm Luật đầu tư, Luật kinh doanh Bất động sản, Quy hoạch, Đất đai, Xây dựng,…
 2. Quy trình thực hiện thủ tục đầu tư dự án bất động sản.
 3. Thẩm định pháp lý doanh nghiệp: Điều lệ, Nguồn vốn, thẩm quyền,…
 4. Thẩm định giá trị doanh nghiệp, giá trị dự án bất động sản.
 5. Thuế và phí liên quan đến M&A Bất động sản.
 6. Quy trình M&A Bất động sản.
 7. Các phương án M&A Bất động sản, đánh giá và lựa chọn.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

"Chương trình nhận được sự tham gia đồng hành, huấn luyện, đào tạo của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam. "

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC: M&A BẤT ĐỘNG SẢN - REAL.M&A