PHAP LY BAT DONG SAN REAL.LEGAL

KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN - REAL.LEGAL

KHAI GIẢNG

Xem tại đây

ĐỊA ĐIỂM

Online/Offline

PHÍ ƯU ĐÃI

Liên hệ 0859.143.143 để nhận ưu đãi

LỊCH HỌC

09 buổi học

GIỜ HỌC

Hotline: 0859.143.143

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN - REAL.LEGAL

Khóa học “KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN – REAL.LEGAL” được Viện Nghiên cứu và Đào tạo bất động sản xây dựng và triển khai nhằm phát triển đội ngũ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN chuyên nghiệp, Lãnh đạo bộ phận pháp chế Sàn giao dịch Bất động sản, chuyên gia tư vấn và môi giới bất động sản cao cấp. Đây cũng là khóa học không thể thiếu cho các nhà đầu tư cá nhân.

HỌC VIÊN SẼ ĐƯỢC HỌC CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ CÁCH VẬN DỤNG VÀO THỰC TẾ LÀM VIỆC.

THÔNG TIN KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN - REAL.LEGAL

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

 • Lãnh đạo, quản lý các sàn giao dịch bất động sản.
 • Lãnh đạo, quản lý các công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản.
 • Các chuyên viên tư vấn pháp lý bất động sản.
 • Các cử nhân Luật, Luật sư chuyên ngành bất động sản.
 • Các chuyên viên môi giới bất động sản.
 • Các nhà đầu tư bất động sản cá nhân, doanh nghiệp.
 • Bất cứ ai muốn AN TÂM giao dịch và đầu tư bất động sản.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho các anh chị:

 • Kiến thức toàn diện về pháp lý liên quan đến giao dịch, đầu tư bất động sản.
 • Kỹ năng thẩm định pháp lý bất động sản.
 • quy trình hoàn thiện thủ tục pháp lý bất động sản.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên đảm bảo nền tảng kiến thức để trở thành Chuyên viên pháp lý bất động sản, hiểu sâu về pháp lý bất động sản để nhận dạng các rủi ro, có giải pháp quản lý rủi ro pháp lý, có hiểu biết để hoàn thiện pháp lý cho bất động sản.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thời lượng chương trình là 09 buổi (tương đương 27 giờ)

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

Hoàn tất thành công chương trình, Học viên sẽ được VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN cấp GIẤY CHỨNG NHẬN “ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN – REAL.LEGAL”

NỘI DUNG KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN - REAL.LEGAL

 1. Các loại bất động sản được phép kinh doanh.
 2. Các loại hình kinh doanh dịch vụ bất động sản.
 3.  Các giao dịch khác liên quan đến bất động sản.
 1. Quy trình quản lý rủi ro pháp lý bất động sản.
 2. Nhận dạng các nhóm rủi ro pháp lý bất động sản.
 3. Giải pháp phòng ngừa rủi ro.
 4. Xử lý rủi ro và khủng hoảng.
 1. Quy trình giao dịch chuyển nhượng/ thuê, cho thuê.
 2. Quy định giao dịch chuyển nhượng/ thuê, cho thuê.
 3. Quy trình thủ tục hoàn thiện.
 4. Thuế, phí trong giao dịch và hoàn thiện pháp lý.
 5. Quản lý rủi ro thường gặp.
 1. Quy trình thủ tục pháp lý dự án bất động sản.
 2. Thẩm định pháp lý dự án.
 3. Quy định pháp luật trong giao dịch chuyển nhượng/ thuê, cho thuê.
 4. Quy định thanh toán.
 5. Thuế, phí trong giao dịch.
 6. Quản lý rủi ro thường gặp.
 1. Quy trình giao dịch.
 2. Quy định pháp luật khi giao dịch chuyển nhượng hợp đồng.
 3. Quy trình thủ tục hoàn thiện pháp lý tài sản.
 4. Thuế, phí trong giao dịch và hoàn thiện pháp lý.
 5. Quản lý rủi ro thường gặp.
 1. Quy trình giao dịch chuyển nhượng/ thuê, cho thuê.
 2. Quy trình thủ tục hoàn thiện pháp lý đất đai.
 3. Thuế, phí trong giao dịch và hoàn thiện pháp lý.
 4. Quản lý rủi ro thường gặp.
 1. Thừa kế.
 2. Thế chấp.
 3. Ủy quyền.
 4. Tặng cho.
 5. Cho mượn.
 6. Đổi.
 7. Góp vốn.
 8. Đặt cọc.
 9. Những quy định về hợp đồng; trường hợp vô hiệu của hợp đồng.
 10. Quy trình và thủ tục thực hiện.
 11. Thuế, phí thực hiện các thủ tục, hợp đồng.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

"Chương trình nhận được sự tham gia đồng hành, huấn luyện, đào tạo của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam. "

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC: CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN - REAL.LEGAL